Stall Kjersem i Tresfjorden i Romsdal er et ridesenter, og seter tuftet på årelang tradisjon og solide faglige kunnskaper. 35 år  i hestefaget gir grunnlag for fagkunnskapene.

Foto: Stein P. AasheimI 19 år har Stall Kjersem arrangert rideleirer og kurs. I dag er det her et omfattende og variert tilbud knyttet til islandshest på Stall Kjersems fjellanlegg i Tresfjordsfjella.  Der har vi dresurbane, rundpaddock og tilsammen 8 bygninger til bruk i våre forskjellige arrangement (se egen side).
Sall Kjersem ble i 1999 tildelt bygdeutviklings- prisen for Møre og Romsdal på bakgrunn av kvaliteten på det arbeidet som har vært gjort.

Stall Kjersem var en av de første 15 bedriftene som tilfredsstilte kvalifikasjonskravet til "Hest i turisme", som organiserer de fleste som satser seriøst på riding i samband med turisme.

Bjørn Kjersem  Foto: Stein P. AasheimStedets betydning i arbeidet med å spre interessen for islandshest, turridning og turisme knyttet til hest gjenspeiles også i Bjørn Kjersems mange tillitsverv og sentrale rolle som foreleser. I tillegg er han fast foreleser i hestefag ved Gjermundnes videregående skole, Vikebukt og Klones videregående skole, Vågå.


Her kan du lese og se bilder fra våre turer og oppleveler på hesteryggen


I vårt fotoalbum kan du se bilder fra vårt anlegg.


Møre og Romsdal Hest

Hva skjer:

Rideleir 2011
Les mer her...

Temmekurs 2011
Les mer her...

Webdesign: Arne Peder Grøvdal - G-Design
Foto og tekst: Stein P.Aasheim / Arne Peder Grøvdal